image banner
 • ĐẢNG ỦY
  • Thường trực Đảng ủy
  • Văn phòng Đảng ủy
  • Tổ chức kiểm tra tuyên giáo, dân vận
 • HĐND PHƯỜNG
  • Thường trực HĐND phường
  • Ban Kinh tế - Xã hội phường
  • Ban Pháp chế phường
 • UBND PHƯỜNG
  • Lãnh đạo UBND phường
  • Các bộ phận chuyên môn
   • Công an phường
   • Ban chỉ huy Quân sự phường
   • Văn phòng - Thống kê
   • Tư pháp - Hộ tịch
   • Địa chính - Xây dựng - Đô thị và Môi trường
   • Tài chính - Kế toán
   • Văn hóa - Xã hội
  • Các chức danh hoạt động không chuyên trách
   • Thủ quỹ - Văn thư - Lưu trữ
   • Đài truyền thanh - Dân số - Gia đình và Trẻ em
   • Chăn nuôi - Thú y
  • Các tổ chức xã hội
   • Hội Người Cao tuổi
   • Hội Chữ Thập đỏ
   • Hội Tù chính trị
   • Hội nạn nhân chất độc da cam
  • Các Khu phố
   • Khu phố 1
   • Khu phố 2
   • Khu phố 3
   • Khu phố 4
   • Khu phố 5
   • Khu phố 6
 • CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ XÃ HỘI
  • UBMTTQ Việt Nam
  • Hội LHPN phường
  • Hội Cựu Chiến binh phường
  • Đoàn Thanh Niên CSHCM
  • Công đoàn
Tổ chức kiểm tra tuyên giáo, dân vận
STT Họ Và Tên Thông tin
1
Lương Bá Quang
Chức danh:Cán bộ tổ chức kiểm tra tuyên giáo, dân vận
Điện thoại:0935.202.806
Email:luonggbaquang@phuyen.gov.vn

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG 4

Địa chỉ: 52 Duy Tân, Phường 4, Thành Phố Tuy Hòa, Phú Yên

Điện thoại: 0257.3.823.087

Email: phuong4.tuyhoa@phuyen.gov.vn