image banner
Tổng số: 7
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
138/QĐ-UBND 10/07/2023 Về việc kiện toàn Tổ công tác triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn phường 4
Lượt xem: 0
Tải về 110
135/QĐ-UBND 27/06/2023 về việc kiện toàn BCĐ cải cách hành chính, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh, xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số, ứng dụng CNTT, công nghệ số, thực hiện chuyển đổi số trên địa bàn phường 4
Lượt xem: 0
Tải về 101
136/QĐ-UBND 27/06/2023 Về việc thành lập Tổ công tác theo dõi cải cách hành chính Phường 4
Lượt xem: 0
Tải về 2
59/KH-UBND 22/06/2023 Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023 trên địa bàn phường 4
Lượt xem: 0
Tải về 1
Số 57/KH-UBND 15/06/2023 Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án Nâng cao nhận thức phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025 định hướng đến năm 2023 trên địa bàn phường 4
Lượt xem: 0
Tải về 1
54/KH-UBND 13/06/2023 Triển khai thực hiện Quyết định số 964/QĐ-TTg ngày 10/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “ Chiến lược An toàn, An ninh mạng quốc gia, chủ động ứng phó các thách thức từ không gian mạng đến ăm 2025, tầm nhìn 2030”
Lượt xem: 0
Tải về 1
53/KH-UBND 13/06/2023 Khắc phục khó khăn, tồn tại, hạn chế và giải pháp khắc phục những tiêu chí chưa đạt điểm tối đa và không có điểm trong năm 2022 góp phần nâng cao Chỉ số cải cách hành chính năm 2023
Lượt xem: 0
Tải về 2
Cơ quan ban hành

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG 4

Địa chỉ: 52 Duy Tân, Phường 4, Thành Phố Tuy Hòa, Phú Yên

Điện thoại: 0257.3.823.087

Email: phuong4.tuyhoa@phuyen.gov.vn