image banner
Hội nghị học tập, quán triệt nội dung cơ bản tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thực hiện Kế hoạch số 133-KH/TU, ngày 17/8/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy Tuy HoàSáng nay ngày 05/ 10/2023 Đảng ủy Phường 4 tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt nội dung cơ bản tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; kết quả hội nghị lần thứ 7 BCH TW khóa XIII và kết quả hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Tuy Hòa khóa XVI.

         Tại Hội nghị đại biểu được nghe đồng chí Đoàn Thị Kim Loan, Bí thư Đảng ủy phường thông tin những nội dung quan trọng:

- Giới thiệu tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

- Kết quả hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

- Kết quả hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Tuy Hòa khóa XVI.

Sau 01 buổi học tập, đại biểu được nghe đồng chí Võ Thành Sĩ, Phó Bí thư Đảng ủy hướng dẫn một số nội dung viết bài thu hoạch và nộp lại cho Đảng ủy phường.

Các nội dung trên có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với cán bộ, đảng viên. Giúp cán bộ, đảng viên và Nhân dân nhận thức sâu sắc về những nội dung cốt lõi trong tác phẩm: bản chất, mục đích, ý nghĩa, kết quả, bài học trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thời gian qua và những chủ trương, quan điểm, phương châm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác này trong giai đoạn hiện nay. Tạo sự thống nhất về nhận thức, ý chí và hành động trong toàn hệ thống chính trị và toàn xã hội - “trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt ”, kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, vào sự nghiệp cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng ta. Nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân về mục đích, ý nghĩa quan trọng của Hội nghị lần thứ 7 BCH TW khóa XIII và kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Đảng bộ thành phố Tuy Hòa ở địa phương, đơn vị nửa nhiệm kỳ 2020 - 2025; qua đó phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền trong lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng các chương trình, kế hoạch hành động để sớm hoàn thành Nghị quyết nhanh chóng, hiệu quả.

VH-TT

anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai


Tin mới
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 5
  • Hôm nay: 53
  • Trong tuần: 326
  • Tất cả: 17,692

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG 4

Địa chỉ: 52 Duy Tân, Phường 4, Thành Phố Tuy Hòa, Phú Yên

Điện thoại: 0257.3.823.087

Email: phuong4.tuyhoa@phuyen.gov.vn